Điều khoản sử dụng

Thông tin giới thiệu

 • Những điều khoản và điều kiện ("Điều khoản") áp dụng đến tất cả những ai sử dụng trang web Soccer Manager và bao gồm những dịch vụ, nội dung, thi đấu và trò chơi không giới hạn dịch vụ cộng đồng được mô tả bên dưới ("Trò chơi Soccer Manager") và bất kỳ những bài viết, đăng tải đã được gửi trên trang trang web, cùng với tất cả những phản hồi, trao đổi, tin nhắn và tất cả những giao tiếp được sử dụng qua trang web, một phần hoặc bất kỳ những dịch vụ liên quan ("Giao tiếp").
 • Bằng cách sử dụng Trang Web này, bạn hiểu và đồng ý với những điều luật của Soccer Manager và sẽ được đánh giá dựa theo đó. Nếu không hiểu những điều luật trên, bạn không nên tham gia trò chơi dù chỉ một phần nhỏ trong Cộng Đồng.
 • Nếu bạn dưới 18 tuổi và không hiểu rõ những điều khoản này, hãy nhờ sự chỉ dẫn của ba mẹ.
 • Soccer Manager có quyền đưa ra những điều luật thay thế trong nhiều hoàn cảnh và có thể được áp dụng tức thì nếu được thông qua từ www.soccermanager.com/terms-main.php
 • .

Về đầu trang

Chức năng của Trang Web

 • Bóng đá quản lý cho phép bạn có không độc quyền, giấy phép giới hạn để tải về và sử dụng trang web chỉ cho cá nhân, phi thương mại, sử dụng cá nhân của bạn chỉ thông qua Internet. Bạn không có quyền chuyển nhượng, li-xăng hoặc thỏa thuận trong quyền này mà không cần sự cho phép trước bằng văn bản của Giám đốc bóng đá. Điều khoản và quyền do họ không cung cấp cho bạn bất kỳ tiêu đề hoặc sở hữu trong trang web và không nên được hiểu như là một bán hoặc chuyển nhượng bất kỳ quyền tác giả hoặc quyền khác.

Về đầu trang

Quyền sở hữu trí tuệ

 • Ngoại trừ những nội dung chuyên biệt khác, mọi bản quyền, thiết kế, dữ liệu, sáng tạo, chuyên mục, hay bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ khác trong trang Web đều thuộc về Soccer Manager, hoặc được sự cho phép của Soccer Manager.
 • Những quyền lợi chính đáng về tài sản và trí tuệ của Soccer Manager vì thế được duy trì và bảo vệ.
 • Tất cả các tên thương mại của bên thứ ba và thương hiệu là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ và quản lý bóng đá không bảo đảm hoặc đại diện liên quan tới chúng. Cụ thể hơn, bóng đá quản lý không yêu cầu hoặc khẳng định bất kỳ danh hiệu quyền hoặc lợi ích trong bất kỳ thông bên thứ ba hoặc bất kỳ thông tin hay dữ liệu chứa trên các trang web đó đề cập sự kiện thế giới thực, những người, tổ chức, nhóm, câu lạc bộ, địa điểm, sân vận động, các công ty, hoặc các cuộc thi (Real dữ liệu thế giới).
 • Tất cả Dữ liệu Đời thực và bản quyền của Dữ liệu Đời thực là tài sản của chủ sở hữu tương ứng và Soccer Manager không có quyền và đại diện cho bất kỳ kết nối hay liên kết với Dữ liệu Đời thực hoặc chủ đề của Dữ liệu Đời thực nào.
 • Dữ liệu đời thực trong Trang Web chỉ có chức năng cung cấp thông tin, nhận dạng và đánh giá cách công bằng, khách quan thực tế.

Về đầu trang

Nghĩa vụ và những điều cấm kỵ

 • Bạn đồng ý sẽ không:
  • hack, tìm cách hack, chỉnh sửa, phỏng theo, gộp lại, dịch, biên dịch phục hồi, tháo rời, sử dụng kĩ thuật đảo ngược hay biên dịch mã hay tạo những thứ phái sinh từ website hay những thông tin trên đây, cho đến mức tối đa mà luật pháp sở tại cho phép,
  • Xóa, ẩn, điều chỉnh, chèn thêm, hay bắt chước bất kỳ mã chương trình hay dữ liệu, bản quyền, các chi tiết, lưu ý khác có chứa trong trang Web.
  • Tạo trang Web hay trò chơi cho bên thứ 3,
  • Tạo ra phần mềm sao chép các tính năng dữ liệu của Trang Web.
  • Sử dụng các tính năng trong trang Web phải được những Quy định sau cho phép;
  • Không sử dụng chi tiết tài khoản trong trò chơi nhằm trao đổi thông tin bên ngoài trang Web, dưới bất kỳ dạng liên lạc nào;
  • Sử dụng tài khoản đăng nhập trang Web, hoặc lấy thông tin trong đó nhằm gửi số lượng lớn email rác.
  • Công khai hoặc Quảng bá tính năng của Trang Web trước khi có sự cho phép rõ ràng của Soccer Manager.
  • cung cấp các liên kết siêu văn bản, kết URL, các liên kết đồ họa, siêu liên kết hoặc kết nối trực tiếp khác cho lợi nhuận hoặc lợi để các trang web mà không cần sự cho phép trước bằng văn bản của bóng đá quản lý;
  • màn hình, xuất bản, sao chép, in ấn, bài viết hoặc sử dụng trang web và các thông tin trong đó vì lợi ích của bất kỳ bên thứ ba hoặc trang web mà không cần sự đồng ý trước bằng văn bản của bóng đá quản lý;
  • Sử dụng trang Web hoặc các thông tin liên lạc, tính năng, quy trình có trong trang Web cho mục đích bất hợp pháp;
  • Sử dụng Trang Web hoặc các Chức năng, Quy trình, Liên Lạc trong trang web để quảng cáo hay vì mục đích kinh doanh.
  • Xóa bỏ các thông tin bản quyền hoặc lưu ý thuộc quyền sở hữu.

Về đầu trang

Luật lệ/ Quy tắc ừng xử

 • Chúng tôi luôn có quyền chuyển hoặc cấm người sử dụng bất cứ lúc nào, căn cứ trên những lí do hợp lý và không có bất cứ hành động hoàn phí hay đền bù vật phẩm nào..
  • Vài ví dụ và nguyên nhân dẫn đến việc Xóa hoặc Xử Phạt người chơi được liệt kê bên dưới:
   • Tiếp tục gian lận, đặc biệt trong thị trường chuyển nhượng;
   • Cố làm thay đổi can thiệp vào kết quả trận đấu,
   • Quản lí nhiều hơn một đội bóng trong cùng một Giải đấu
   • Đăng ký và sử dụng nhiều tài khoản để có thể quản lý nhiều độ bóng nhiều hơn giới hạn của Giải đấu;
   • Sử dụng trang Web theo cách có thể làm hủy hoại trải nghiệm của người chơi khác.
  • Bạn đồng ý tuân thủ quy định của trang web được ghi rõ tại www.soccermanager.com/code-of-conduct.php, các quy định của bất kỳ trò chơi nào có sẵn trong trang web và các quy định áp dụng khác

  Về đầu trang

  Trang Web

  • Các trang web của bên thứ ba web và dịch vụ trực tuyến mà các liên kết trang web ("Các Trang bên ngoài") đã không được xác nhận hoặc xem xét bởi bóng đá Manager.
  • Việc sử dụng, truy cập các trang Web bên ngoài là quyền tự quyết của bạn.
  • Tài khoản và mật khẩu là tài sản của riêng bạn, có thể sử dụng để truy cập trang Web, và không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ 3 khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản trước của Soccer Manager.
  • Tất cả các thông gửi bởi bóng đá quản lý và file đính kèm sung chỉ dành cho người nhận và / hoặc những người khác có thẩm quyền để nhận được chúng.

  Về đầu trang

  Diễn đàn và Giao lưu

  • Các trang web là một dịch vụ giải trí và thông tin và phụ trợ để quản lý bóng đá này có liên quan đến việc truyền tải, lưu trữ, thu hồi và xử lý Truyền thông của bên thứ ba mà không cần xem xét, lựa chọn hoặc thay đổi nội dung của họ - mà nó là chỉ một ống dẫn.
  • Quan điểm thể hiện trong bất kỳ thông là quan điểm của các tác giả và cá nhân không những của bóng đá quản lý trừ khi có quy định khác của bóng đá Manager.
  • Bóng đá quản lý không chịu trách nhiệm và từ chối tất cả các trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ ý kiến, quan điểm hay nhận xét thể hiện trong bất kỳ Truyền thông.
  • Bằng cách sử dụng các trang web bạn thừa nhận rằng bóng đá quản lý không có trách nhiệm xem xét nội dung của bất kỳ thông và tất cả các thông được làm sẵn có trên cơ sở đó bóng đá quản lý là cần thiết để và không thực hiện bất kỳ kiểm soát hoặc phán quyết của nội dung của họ.
  • Mặc dù đã nói ở trên bóng đá quản lý thì được loại bỏ hoặc từ chối bất kỳ thông và loại bỏ hoặc đình chỉ khả năng của bạn để thực hiện hoặc thông truy cập.
  • Bạn đồng ý rằng bóng đá quản lý có thể sử dụng, xuất bản, chỉnh sửa, sửa đổi và thích ứng với truyền thông của bạn cho bất kỳ và tất cả các mục đích liên quan đến trang web và việc kinh doanh của bóng đá quản lý và bạn theo đây cấp cho nó một giấy phép không độc quyền không hạn chế để làm như vậy và từ bỏ tất cả cái gọi là quyền đạo đức trong truyền thông của bạn.
  • Bạn cam kết sẽ không liên lạc, đăng tải hay chuyển tới Web site những câu từ, vật phẩm có nội dung như:
   • bất hợp pháp hoặc có thể khơi mào tranh chấp, tội phạm.
   • quảng bá cho bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào,
   • Trực tiếp hoặc gián tiếp Vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ 3.
   • bao gồm vi rút máy tính, bom tin học, phần mềm nguy hiểm hoặc dữ liệu gây hại;
   • gây tranh cãi, đồi trụy, phân biệt đối xử, bạo lực hay phản cảm;
   • làm phiền tới bất cứ người nào
   • Quảng cáo hay tiếp thị cho bên thứ 3,
   • tìm kiếm hoặc cố gắng chiêu dụ gặp gỡ các trẻ em dưới 16 tuổi hoặc tổ chức những việc làm liên quan tới các vấn đề trên;
   • Chứa thông tin cấm xâm phạm, không chỉ gồm mật khẩu, thông tin y tế hoặc dữ liệu bảo mật của bất kỳ cá nhân nào; hoặc
   • Gạ gẫm, mời mọc, cổ võ, quảng bá hoặc kích động những vấn đề trên.
 • Đó là một nguy cơ đã biết sử dụng Internet mà mọi người không nhất thiết phải người họ nói họ đang có. Người có thể cung cấp thông tin hoặc cư xử theo một cách mà là không đáng tin cậy, sai lệch, bất hợp pháp hoặc bất hợp pháp. Quản lý bóng đá không có cách nào nói nếu báo cáo được thực hiện bởi những người dùng khác là đúng sự thật. Đây là một quyết định mà chỉ có thể được thực hiện bởi bạn. Do đó, bạn nên tập thể dục của một số mức độ thận trọng khi sử dụng bất kỳ trang web. Bằng cách sử dụng các trang web và dịch vụ bạn chấp nhận rằng đây là trường hợp và chấp nhận rằng bạn do đó sử dụng trang web có nguy cơ của riêng bạn. Hãy chăm sóc CỤ LIÊN QUAN ĐẾN SỰ CÔNG BỐ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ HỌ CỦA BẠN, ĐỊA CHỈ, ĐỊA CHỈ EMAIL, SỐ ĐIỆN THOẠI VÀ NƠI BẠN ĐI
 • Về đầu trang

  Nghĩa vụ

  • Bóng đá Manager cung cấp và duy trì các trang web cho giải trí cá nhân, trên một "như là" cơ sở và chịu trách nhiệm chỉ để cung cấp dịch vụ của mình với kỹ năng và chăm sóc hợp lý.
  • Bóng đá Manager cung cấp cho không có bảo hành khác có liên quan đến trang web và trong phạm vi tối đa cho phép của pháp luật, quản lý bóng đá không bao gồm trách nhiệm đối với:
   • bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại của bất kỳ loại bất kỳ cách nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ tổn thất trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, trừng phạt hoặc do hậu quả hay không như vậy phát sinh từ bất kỳ vấn đề mà bóng đá quản lý đã được thực hiện nhận thức;
   • Mọi vấn đề thông tin chính xác, có cơ sở, hợp lệ trong Trang Web;
   • Bất kỳ hành động ngăn cản hay làm trì trệ quá trình cập nhật trang web,
   • Bất kỳ thông tin sai lạc hay không chính xác trên Trang Web,
   • Sự vi phạm của bất kỳ cá nhân nào về bản quyền hay bất cứ loại hình sở hữu trí tuệ nào thuộc bên thứ 3 trong Trang Web.
   • sự tiện lợi, chất lượng, nội dung hay đặc tính của các Liên kết bên ngoài;
   • bất kỳ giao dịch nào liên quan tới các trang Web bên ngoài;
   • bất kỳ số tiền hoặc hiện vật bị mất hoặc hư hỏng do virus hoặc phần mềm độc hại khác có thể lây nhiễm sang thiết bị của người dùng máy tính, phần mềm, dữ liệu hoặc tài sản do người truy cập, sử dụng hoặc tải các trang web, hoặc bất kỳ truyền thông khác;
   • tất cả các cơ quan đại diện, bảo hành, điều kiện và điều khoản khác nhưng đối với thông báo này sẽ có hiệu lực.
  • Soccer Manager không đảm bảo rằng các hoạt động của trang web sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi.
  • Bóng đá Manager sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ số tiền không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ theo thỏa thuận này nếu thất bại đó là do sự xuất hiện của bất kỳ dự phòng không lường trước ngoài sự kiểm soát hợp lý của bên đó bao gồm nhưng không giới hạn cúp Internet, mất thông tin liên lạc, hỏa hoạn, lũ lụt, chiến tranh hoặc hành động của Thiên Chúa.
  • Trừ trường hợp cung cấp ở trên không có bảo hành, điều kiện hoặc điều khoản khác, rõ ràng hay ngụ ý, theo luật định hay không, và tất cả các khoản đó đều hướng loại trừ đến mức độ tối đa cho phép của pháp luật.
  • Những điều khoản trên là thuộc quyền của người tiêu dùng luật pháp và thông thường của bạn và sẽ không giới hạn bất kỳ quyền bạn có thể có như một người tiêu dùng có thể không được loại trừ theo luật áp dụng và cũng không nó sẽ loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm bóng đá quản lý cho cái chết hoặc thương tích cá nhân từ của nó sơ suất hay bất kỳ đại diện gian lận.
  • Bạn đồng ý rằng liên quan đến sử dụng của bạn của trang web mà bạn sẽ không bất kỳ cách nào thực hiện chính mình một cách đó là trái pháp luật hoặc làm phát sinh trách nhiệm dân sự hoặc hình sự hoặc có thể gọi phải mang tiếng xấu trang web
  • Bạn đồng ý rằng bạn đang và sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm cho việc duy trì tính bảo mật của mật khẩu và tài khoản thành viên và cho tất cả các hoạt động diễn ra trong tài khoản của bạn.
  • Bạn đồng bồi thường, bảo vệ và giữ bóng quản lý và các chi nhánh bóng đá quản lý và cán bộ, giám đốc, chủ sở hữu, đại lý, nhà cung cấp thông tin, các chi nhánh, licensers và được cấp phép (gọi chung là "bồi thường") vô hại từ và chống lại bất kỳ và tất cả các trách nhiệm pháp lý và bóng đá Manager chi phí (bao gồm phí luật sư hợp lý) phát sinh do Bên Bồi thường đối với bất kỳ khiếu nại phát sinh bất kỳ do bạn vi phạm những điều khoản hoặc khiếu nại phát sinh từ việc sử dụng của bạn của trang web bất kỳ thông và việc sử dụng tài khoản thành viên của bạn. Bạn sẽ nỗ lực hết sức để hợp tác với bóng đá quản lý trong việc bảo vệ khiếu nại. Quản lý bóng đá có quyền, bằng chi phí của bóng đá Manager, để có sự bảo vệ độc quyền và kiểm soát mọi vấn đề mà đến bồi thường do bạn.

  Về đầu trang

  Chấm dứt

  • Không hạn chế với bất kỳ quyền lợi khác mà có thể quản lý bóng đá có thể loại bỏ, hạn chế, hủy bỏ hoặc đình chỉ việc truy cập và sử dụng các trang web và bất kỳ phần nào của nó mà không cần thông báo, nếu thấy (tuỳ ý) rằng bạn đã vi phạm của bất kỳ của các Điều khoản.

  Về đầu trang

  Privacy and Cookie Policy

 • Soccer Manager sẽ chỉ sử dụng thông tin thu thập được từ bạn thông qua Đạo luật Bảo vệ dữ liệu 1998.
  • Soccer Manager có thể sẽ hỏi vài câu về thông tin cơ bản, yêu cầu bạn điền dữ liệu cá nhân vào Trang Web (như: Tên, địa chỉ email hay chi tiết liên lạc) khi đăng kí.
  • Bóng đá quản lý cũng có thể ghi lại các phần của trang web và dịch vụ mà bạn quan tâm cũng như mô hình giao thông sử dụng và sử dụng trang web. Thông tin này sẽ được lưu giữ an toàn phù hợp với một chính sách an ninh nội bộ và có thể được sử dụng:
   • xử lý các hoạt động giao tiếp của bạn, việc đăng ký của bạn tại trang web và để cho phép bạn sử dụng trang Web và các hoạt động liên quan.
   • Kích hoạt và điều hành tài khoản của bạn. Cung cấp những dịch vụ cập nhật, tiện ích và đáng tin cậy nhất.
   • quản lý việc bốc thăm giải thưởng
   • Tổng quan sử dụng trang web
  • Google và DoubleClick DART cookie:
   • Google, là bên liên quan thứ 3, sử dụng tính năng để cung cấp Quảng cáo cho trang Web.
   • Chức năng DART Cookie giúp Google cung cấp quảng cáo tới người chơi dựa trên chính quan sát của Google tới các trang mạng khác.
   • Người chơi có thể gỡ bỏ tính năng DART Cookie bằng cách xem trang Quyền lợi bảo mật cho Quảng cáo trên Google và hệ thống mạng..
   • Chúng tôi hợp tác với những Công ty như là bên liên quan thứ 3 nhằm cung cấp Quảng cáo khi bạn truy cập trang Web.
   • Những công ty này có thể sử dụng thông tin (không bao gồm tên, địa chỉ, email, Số điện thoại) mà bạn dùng để truy cập tới trang mạng khác
   • Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết về cách thức và quyền lựa chọn của bạn về các quảng cáo, vui lòng vào trang Network Advertising Initiative.
  • Bằng cách đăng ký dữ liệu cá nhân, bạn đã đồng ý thực hiện với tính năng này.
  • Soccer Manager luôn đảm bảo liên lạc, huấn luyện đội ngũ để nâng cao năng lực nhằm phục vụ bạn tốt hơn.
  • Soccer Manager không bao giờ thu thập thông tin nhạy cảm về bạn khi chưa có sự cho phép chi tiết.
  • Theo quy định của Đạo luật Bảo vệ dữ liệu năm 1998, bóng đá quản lý được đăng ký với Ủy viên Thông tin Z1222362.
  • Nếu bạn tin rằng Soccer Manager có thông tin về bạn mà bạn không muốn Soccer Manager có hoặc không chính xác, xin vui lòng liên hệ với Soccer Manager như mô tả dưới đây và Soccer Manager có trách nhiệm sửa chữa hoặc loại bỏ các dữ liệu bạn yêu cầu ngay khi điều kiện cho phép.
  • Nếu có bất kỳ lo lắng nào khác về Bảo mật, Quyền riêng tư hay Trang Web, vui lòng liên hệ với Soccer Manager như miêu tả dưới đây.

  Về đầu trang

  Giao lưu kinh tế marketing

  • Quản lý bóng đá mang đến cho bạn một sự lựa chọn hay không, bạn muốn bóng đá quản lý hoặc các công ty có uy tín khác để liên lạc với bạn về cung cấp tương lai, các sự kiện và dịch vụ mới hoặc các hoạt động có liên quan mà bạn có thể tìm thấy hữu ích. Quản lý bóng đá sẽ không bán hoặc trao đổi thông tin cá nhân cho các công ty khác nhưng bóng đá quản lý muốn giữ cho bạn thông báo về những phát triển trên các trang web và một số trò chơi và quản lý bóng đá muốn chia sẻ dữ liệu với các công ty có uy tín khác, những người có thể cung cấp thú vị và thông tin cho bạn (trong hoặc ngoài EU).
  • Soccer Manager sẽ không gửi cho bạn các email quảng cáo hoặc tiết lộ thông tin của bạn cho bên thứ ba trừ khi bạn cho phép hoặc bạn đã làm điều đó.
  • We currently contact customers via the following methods:
   • Email - unless you click the unsubscribe link in an email
   • Push - if you have one of our apps installed and have notifications enabled
  • You can manage your overall preferences through your account. You can opt out of specific channels via the instructions below:
   • To opt out of our emails, use the unsubscribe link within any email you receive from us
   • To opt out of push notifications from specific games, turn off notifications in the relevant app

  Về đầu trang

  Bộ đệm

  • Soccer Manager sử dụng chức năng 'cookies' cho website. Chức năng 'cookies' được hiểu là thông tin truy cập của bạn sẽ được website Soccer Manager lưu lại nhằm mục đích cải thiện nội dung trên website và những tiện ích dành cho bạn. Trong trường hợp bạn không muốn Soccer Manager sử dụng 'cookies' khi truy cập vào website, bạn có thể thay đổi tùy chỉnh trong trình duyệt web của bạn thành không cho phép truy cập vào cookies. Bạn có thể tham khảo cách thay đổi tùy chỉnh tại tệp tin giúp đỡ của máy tính, tuy nhiên hãy lưu ý việc này có thể ảnh hưởng đến quá trình chơi game và truy cập Website của bạn.
  • Nếu bạn không vô hiệu hóa chức năng "cookies" trang web sẽ yêu cầu và lưu giữ nhưng thông tin của bạn bao gồm tên và địa chỉ email và có thể tự động chèn thông tin nhất định về việc đăng ký hoặc các hình thức truyền thông để bạn có thể sử dụng cho những mẫu đăng ký khác của Website mà không cần điền lại.

  Về đầu trang

  Shop vật phẩm.

  • Đây là Trang web để chơi và sử dụng miễn phí, tuy nhiên nếu muốn nâng cấp tính năng của trò chơi bạn có thể mua thêm vật phẩm tại Shop vật phẩm., không giới hạn giải đấu.
  • Shop vật phẩm. are features of the Web Site that may used subject to these terms and conditions and on the basis of the licence granted by these terms and conditions. These terms and conditions and your use of the Web Site do not give you any rights of ownership in any property whether tangible or intangible (including in any Vật phẩm).
  • Shop vật phẩm. include a Tiền ảo used in and as part of the Web Site ("tiền tệ ảo").
  • tiền tệ ảo có thể được trao đổi cho Shop vật phẩm. khác chỉ trong trang Web này.
  • tiền tệ ảo is a Vật phẩm and in common with all Shop vật phẩm. have no cash or real world value.
  • When you buy a Vật phẩm you are buying a right to use that Vật phẩm within, in and as part of the Web Site only, in accordance with these terms and conditions.
  • It is a condition and fundamental term of these terms and conditions and your use of the Web Site that you may not and must not buy, sell, barter, swap, exchange, trade, lend, rent or otherwise deal in any way with any Vật phẩm (including tiền tệ ảo) outside of the Web Site or in any way other that as expressly provided above namely that tiền tệ ảo may only be exchanged for certain other designated Shop vật phẩm. in and as part of the Web Site only.
  • It is a further condition and fundamental term of these terms and conditions that you may not and must not buy, sell, barter, swap, exchange, trade, lend, rent or otherwise deal in any way with other aspect of the Web Site including your the Web Site account, Password or username.
  • Shop vật phẩm. có thể được thanh toán bằng thẻ tín dụng, qua điện thoại hoặc qua tài khoản Paypal.
  • Vui lòng không gửi tiền mặt. Dù có quyền chấp nhận tiền mặt nhưng Soccer Manager không chấp nhận hình thức trên và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thất lạc nào gửi tới trò chơi.
  • Shop vật phẩm. đang được quảng cáo có khuyến mãi trên Trang Chủ, bạn có thể mua chúng với mức giá dưới đây.
  • Khi hoàn thành bản đăng kí trực tuyến để mua Shop vật phẩm., Bạn sẽ nhận được đề nghị giao dịch chúng với mức phí nêu trên.
  • Đơn đặt hàng phải chịu những điều khoản và điều kiện này và sẽ được xác nhận bằng email hoăc tin nhắn tùy thuộc vào phương thức thanh toán. Đơn đặt hàng được xem là được xác nhận khi Soccer Manager gửi email hoăc tin nhắn xác nhận.
  • Soccer Manager có thể hủy bất kỳ những giao dịch mua bán và không cung cấp Shop vật phẩm.. Nếu có lý do hợp lý để thực hiện việc này và có thể sẽ thay đổi hoặc không tiếp tục thực hiện của Shop vật phẩm. tại mọi thời điểm.
  • The purchase of a Shop vật phẩm. is a service that commences when Soccer Manager makes the Vật phẩm available, following which you shall not be entitled to cancel your Order.
  • If you cannot use a Vật phẩm due to a fault within the Web Site Soccer Manager will endeavour to provide you with a replacement if it is unable to do so you may be entitled to a refund.
  • Except as expressly provided all purchases of Shop vật phẩm. (including tiền tệ ảo) are final and are non refundable. If Soccer Manager is required issue a refund for Shop vật phẩm. under these Terms, it shall re-credit your account with any sum debited by it from your credit card or debit card or other method of payment in respect of that Shop vật phẩm. and remove your Shop vật phẩm. from the Web Site (which may include game worlds or clubs that you have used and are connected to the Shop vật phẩm.).
  • Lệ phí sẽ được liệt kê trong hóa đơn thẻ tín dụng hàng tháng của bạn hoặc sao kê tài khoản ngân hàng hay hóa đơn điện thoại. Thanh toán bằng thẻ tín dụng sẽ được xác nhận bằng email và thanh toán bằng điện thoại được xác nhận bằng tin nhắn và giao dịch được xác nhận khi Soccer Manager gửi email hoặc tin nhắn xác nhận. Chi tiết giao dịch và hóa đơn sẽ được gửi đến địa chỉ đăng ký trên thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thuê bao điện thoại, không phải địa chỉ chuyển đến người nhận.
  • Bạn sẽ không bị tính phí cho các giao dịch không được hoàn thành và Soccer Manager sẽ hoàn lại thanh toán của bạn qua tài khoảng tín dụng của bạn bất kỳ khoản nợ mà Soccer Manager còn thiếu bạn.
  • Soccer Manager không thể đảm bảo luôn có sẵn một Vật phẩm.
  • IMPORTANT: We try very hard to ensure that all information on this site is accurate. However, just occasionally, an error can occur. If Soccer Manager discovers an error that affects you Soccer Manager will notify you as soon as reasonably possible. In those circumstances Soccer Manager reserves the right to cancel or suspend a transaction until the error is corrected and will use all reasonable efforts to ensure the same error does not reoccur and that it is rectified as quickly as reasonably possible.
  • You may not purchase, sell, gift or trade any account, or offer to purchase, sell, gift or trade any account, or Shop vật phẩm. and any such attempt shall be null and void.
  • Soccer Manager does not permit any purported transfers of any account and/or Shop vật phẩm. executed outside of the Web Site, or the purported sale, gift or trade in the real world of anything that appears or originates in the Web Site, except with Soccer Manager's prior written permission.
  • Theo đó, bạn không được phép mua bán mật khẩu hay Shop vật phẩm. bằng tiền thật hoặc vật phẩm có giá trị ngoài trang Web. Mọi hành vi vi phạm chống lại điều khoản có thể dẫn đến quyền sử dụng của bạn sẽ bị Treo hoặc Cấm trên trang Web.
  • Quyền lợi hợp pháp của bạn không bị ảnh hưởng bởi các điều luật này.

  Về đầu trang

  Tại sao phương thức thanh toán khác nhau có mức giá khác nhau?

  Bạn sẽ thấy rằng số lượng SM tín dụng mà chúng tôi cung cấp cho bạn với cùng một mức giá có thể khác nhau tùy theo phương thức thanh toán. Chúng tôi đã đặt rất nhiều suy nghĩ vào quyết định này và điều này là bởi vì chúng tôi có chương trình khuyến mại khác nhau với các công ty khác nhau để cung cấp các khoản thanh toán khác nhau. Họ có một tỷ lệ phần trăm của số tiền mà bạn trả tiền, nhưng số tiền mà họ thực hiện là khác nhau phụ thuộc vào nước. Chúng tôi có thể đưa ra mức SM tín dụng{Tín dụng SM} bằng nhau cho mọi hình thức thanh toán bằng việc sử dụng một tỷ lệ trung bình của các thanh toán khác nhau dù chúng tôi không muốn bị phạt hay tăng giá cho hình thức thanh toán rẻ nhất của chúng tôi bởi chúng tôi muốn chuyển lợi ích đó đến cho các bạn trong những hình thức thanh toán nhiều SM tín dụng{Tín dụng SM} hơn

  Về đầu trang

  Trung tâm Điều khoản sử dụng

  • These Terms constitute the entire agreement between you and Soccer Manager and shall apply to the exclusion of all other terms or conditions of contract which you may propose.
  • Việc không tuân theo bất kỳ các Điều khoản sẽ không được coi là từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc phải.
  • Nếu có bất cứ phần nào trong những Điều Khoản này được xem là không thể thực thi được, nó sẽ được hiểu là thực hiện trong chừng mực có thể để phản ánh mục đích của phần đó và những phần còn lại được giữ nguyên hiệu lực.
  • Trang Web được xây dựng và quản lý theo luật pháp Vương Quốc Anh và không chịu trách nhiệm hay được đảm bảo phù hợp với quy đinh và luật pháp của các quốc gia khác.
  • Use of Soccer Manager and these Terms are subject to the laws of England which shall exclusively govern the interpretation, application and effect of all the above permissions, exclusions, licences and conditions of use and shall be construed in accordance with the laws of England and the parties submit to the exclusive jurisdiction of the English courts.
 • Phiên bản tiếng Anh của các điều khoản là phiên bản hiện hành và có thẩm quyền, các bản dịch của các điều khoản này chỉ để tham khảo.
 • Về đầu trang

  Điều khoản bổ sung cho tính năng Google Maps

  • Bằng cách sử dụng Soccer Manager Google Maps, bạn đã đồng ý thực hiện những Điều khoản sử dụng của Google.

  Về Soccer Manager

  • Soccer Manager Limited
  • Số Điện thoại công ty đã được đăng kí: 05271374
  • Địa chỉ công ty đã đăng ký: Soccer Manager Ltd, Shorrock House, 1 Faraday Court, Fulwood, Preston, England, United Kingdom PR2 9NB.

  Về đầu trang

  21 Tháng năm, 2018

  Chúng tôi sẽ kiểm tra bất kỳ những điều khoản trên mà không báo trước.

  Vui lòng kiểm tra thường xuyên

  Tiếp tục sử dụng Soccer Manager sau khi có điều chỉnh đồng nghĩa với việc bạn hài lòng với những thay đổi đó.

  Về đầu trang

  Điều khoản sử dụng | Quy tắc hành xử | Chính sách bảo mật | Sơ đồ Web | Về Chúng Tôi | Liên lạc với chúng tôi

  © 2005-2018 Tập đoàn Soccer Manager. Đã đăng ký bản quyền. Mọi chi tiết đều là tài sản của Công ty.