SOCCER MANAGER 2018

SOCCER MANAGER 2018

(Chơi đơn)

The most diverse FREE 2 PLAY football management simulator in the world. Take on a top flight club and test your management skills against the best or help a struggling, lower division team fight for glory.

Learn More

Điều khoản sử dụng | Quy tắc hành xử | Chính sách bảo mật | Sơ đồ Web | Về Chúng Tôi | Liên lạc với chúng tôi

© 2005-2018 Tập đoàn Soccer Manager. Đã đăng ký bản quyền. Mọi chi tiết đều là tài sản của Công ty.