Liên lạc với chúng tôi

Thư điện tử

Những thắc mắc kinh doanh và PR Enquiries: [email protected]

Lưu ý: Đây không phải là một địa chỉ email hỗ trợ khách hàng.

Địa chỉ

Soccer Manager Ltd
Shorrock House,1 Faraday Court
Preston PR2 9NB
United Kingdom

Twitter

Facebook

Google Plus

Điều khoản sử dụng | Quy tắc hành xử | Chính sách bảo mật | Sơ đồ Web | Về Chúng Tôi | Liên lạc với chúng tôi

© 2005-2018 Tập đoàn Soccer Manager. Đã đăng ký bản quyền. Mọi chi tiết đều là tài sản của Công ty.